29 maart 2023

Bidirectioneel laden

Bidirectioneel laden met een elektrische wagen is een term die steeds meer voorkomt in de wereld van elektrisch rijden. Het gaat hierbij om het terugleveren van energie van de accu van een elektrische auto aan het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld om het opvangen van piekmomenten op het net of om een backup te vormen in het geval van stroomuitval. In dit artikel bespreken we de verschillende soorten bidirectioneel laden, de automerken die deze technologie al hebben uitgebracht, het verschil tussen AC en DC bidirectioneel laden, de huidige fase van ontwikkeling en de Belgische regelgeving rondom bidirectioneel laden.

Verschil tussen AC en DC bidirectioneel laden

Er zijn twee verschillende soorten bidirectioneel laden: AC (wisselstroom) en DC (gelijkstroom). Bij AC bidirectioneel laden wordt de stroom via een omvormer omgezet van gelijkstroom naar wisselstroom, waarna deze teruggeleverd kan worden aan het elektriciteitsnet. DC bidirectioneel laden maakt gebruik van een DC-DC-converter, waarmee de stroom direct teruggeleverd kan worden aan het elektriciteitsnet.

Het belangrijkste verschil tussen AC en DC bidirectioneel laden is de manier waarop de stroom wordt omgezet en teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. AC bidirectioneel laden maakt gebruik van een omvormer, waardoor de efficiëntie lager is dan bij DC bidirectioneel laden. Bij DC bidirectioneel laden wordt de stroom direct teruggeladen in het elektriciteitsnet, waardoor er minder verlies optreedt. Maar DC stroom kan niet zomaar in het huishouden gebruikt worden, alle toestellen zoals de lichten, TV, oven, kookvuur, enzovoort, maken namelijk gebruik van AC stroom.

Automodellen met bidirectioneel laden

Op dit moment zijn er nog maar weinig automerken die bidirectioneel laden aanbieden op hun modellen. Nissan was een van de eerste fabrikanten die deze technologie introduceerde met de Nissan Leaf, maar deze functie was alleen beschikbaar in Japan. Ook de nieuwe Nissan Ariya heeft bidirectioneel laden als optie. Verder biedt Hyundai bidirectioneel laden aan op de Ioniq 5 en de Kia EV6. Naar verwachting zullen er in de toekomst meer automerken volgen.

Huidige fase van ontwikkeling en toekomstige verwachtingen

Op dit moment bevindt de ontwikkeling van bidirectioneel laden zich nog in een vroeg stadium. Er zijn nog maar weinig automodellen die deze technologie ondersteunen en er zijn nog veel uitdagingen op het gebied van veiligheid en interoperabiliteit. Toch zijn er al diverse initiatieven gestart om bidirectioneel laden te bevorderen, zoals de Europese Unie die een project heeft opgezet om bidirectioneel laden te promoten en te standaardiseren. Naar verwachting zal bidirectioneel laden in de toekomst steeds vaker toegepast worden, omdat het een belangrijke rol kan spelen in de overgang naar een duurzaam en stabiel energienetwerk.

Belgische regelgeving rondom bidirectioneel laden

Op dit moment is de Belgische regelgeving nog niet aangepast op bidirectioneel laden. Het is momenteel nog niet toegestaan om terug te leveren aan het elektriciteitsnet, omdat de wetgeving dit niet toelaat. Wel zijn er al diverse initiatieven gestart om de regelgeving aan te passen, zodat bidirectioneel laden mogelijk wordt gemaakt. Zo is er bijvoorbeeld een wetsvoorstel ingediend om de wetgeving aan te passen, zodat het terugleveren van energie aan het elektriciteitsnet mogelijk wordt.

Soorten bidirectioneel laden

Naast bidirectioneel laden, zijn er nog andere termen die vaak in verband worden gebracht met deze technologie, namelijk V2G, V2H, V2X en V2L. Deze termen hebben allemaal te maken met het gebruik van de energie die wordt opgeslagen in de accu van een elektrische auto.

V2G (Vehicle-to-Grid): Hierbij wordt de opgeslagen energie in de accu van de elektrische auto niet alleen gebruikt om de auto mee te laten rijden, maar ook om terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Op deze manier kan de opgeslagen energie worden gebruikt om het net te stabiliseren en bijvoorbeeld pieken in de vraag op te vangen.

V2H (Vehicle-to-Home): Hierbij wordt de opgeslagen energie in de accu van de elektrische auto gebruikt om een woning van stroom te voorzien. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij een stroomstoring of als er geen netstroom beschikbaar is op een afgelegen locatie.

V2X (Vehicle-to-Everything): Hierbij wordt de opgeslagen energie in de accu van de elektrische auto gebruikt om niet alleen het net of een woning van stroom te voorzien, maar bijvoorbeeld ook om andere voertuigen of apparaten van stroom te voorzien.

V2L (Vehicle-to-Load): Hierbij wordt de opgeslagen energie in de accu van de elektrische auto gebruikt om mobiele apparaten of andere apparatuur van stroom te voorzien. Dit kan handig zijn bijvoorbeeld bij kamperen of op festivals.

Het belangrijkste verschil tussen deze termen is dus waar de opgeslagen energie in de accu van de elektrische auto voor wordt gebruikt. V2G, V2H, V2X en V2L maken allemaal gebruik van dezelfde technologie, namelijk bidirectioneel laden, maar hebben elk hun eigen toepassingsmogelijkheden.

Conclusie

Bidirectioneel laden met een elektrische wagen is een technologie die steeds meer aandacht krijgt in de wereld van elektrisch rijden. Er zijn twee verschillende soorten bidirectioneel laden: AC en DC bidirectioneel laden. Op dit moment zijn er nog maar weinig automerken die deze technologie aanbieden, maar naar verwachting zal dit in de toekomst veranderen. De ontwikkeling van bidirectioneel laden bevindt zich nog in een vroeg stadium, maar er zijn al diverse initiatieven gestart om deze technologie te bevorderen en te standaardiseren. In België is het op dit moment nog niet toegestaan om terug te leveren aan het elektriciteitsnet, maar er zijn wel plannen om de regelgeving aan te passen, zodat bidirectioneel laden mogelijk wordt gemaakt.

Meer nieuws