11 maart 2024

5000 euro premie voor aankoop van elektrische wagen

Koopt u een nieuwe of tweedehands zero – emissievoertuig? Dan kunt u een premie tot 5000 euro aanvragen.

 

Voor wie?

 • natuurlijke persoon
 • rechtspersoon zonder winstoogmerk die niet onderworpen is aan de vennootschapsbelasting (zoals vzw’s en stichtingen)
 • aanbieder van autodelen(open definitie)

Niet als onderneming, maar wel als eenmanszaak. Het voertuig mag niet gebruikt worden voor beroepsdoeleinden.

 

Voorwaarden:

 • Enkel zero-emissievoertuigen komen in aanmerking: volledig elektrische voertuigen en voertuigen met brandstofcellen. Plug-in hybride voertuigen komen niet in aanmerking.
 • De aankoopprijs van het voertuig mag maximum 40.000 euro incl. btw bedragen. Naar verwachting zullen heel wat automerken die modellen hebben die juist boven de 40.000 euro uitkomen, hun prijzen aanpassen om in aanmerking te komen.
 • De premie is specifiek gericht op voertuigen die bedoeld zijn voor personenvervoer (voertuigcategorie M1), voor het vervoer van goederen met een beperkt gewicht tot 3.500 kg (voertuigcategorie N1) en zware micro-stadswagens (voertuigcategorie L7e-C).
 • Zowel nieuwe als tweedehandse voertuigen komen in aanmerking voor een premie. Hier hangt wel een ander premiebedrag aan vast:
  • Een tweedehandsvoertuig moet minimaal 3 jaar en maximaal 8 jaar voor de huidige inschrijving voor het eerst in gebruik zijn genomen om in aanmerking te komen.
  • De oorspronkelijke cataloguswaarde van een tweedehandsvoertuig mag bovendien niet hoger dan 60.000 euro incl. btw zijn. Voor duurdere voertuigen wordt geen premie toegekend.
Meer nieuws